Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 743239

Dato: 01.10.2021

Jeg er imot denne tiltagende overvåkingen.