Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 237128

Dato: 14.09.2021

Vi kan ikke se at det foreligger en slik nødsituasjon hverken i Norge eller noen andre land. Dødeligheten for COVID-19 ligger mellom en relativ mild sesong influensa (0,01% til 0,001%) i de fleste land inkludert Norge til en relativ kraftig sesong influensa i andre land (0,1% til 0,2%).

En endring i overvåking av influensa er dermed ikke nødvendig.