Høringssvar fra Kathrine

Dato: 27.09.2021

Denne lovendringen kan potensielt føre til å endre influensaen sin definisjonen til å bli en såkalt ''allmenfarlig smittsom sykdom'', noe som igjen kan føre til at dere myndigheter kan påføre befolkningen ''pandemi'' tiltak i hytt å pine slik dere nå har gjort de siste 1,5 år! 

Dette kan vi ikke godta.