Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 481251

Dato: 30.09.2021

NEI til å lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i MSIS