Høringssvar fra Hilde Magnus Horvei

Dato: 30.09.2021

Nei. Dette er jeg imot. Det bryter mot mine rettigheter. Grunnloven.

Med vennlig hilsen

Hilde Magnus Horvei