Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 132086

Dato: 22.08.2021

Jeg er imot.