Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 221214

Dato: 12.09.2021

Jeg er av alle gode grunner mot muligheten for at myndighetene kan overvåking influensa, da pandemien har vist at dette kan misbrukes av myndigheter til å gjøre store inngripen uten balansert kost-nytte effekt.