Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 339338

Dato: 29.09.2021

Nei! Ikke la oss omgjøre vanlig influensa til en mer farlig sykdomspandemi. La influensa gå sin gang og heller ha fokus på å styrke folks immunforsvar og beskytte de som er i risikogruppen slik som før.