Høringssvar fra Camilla

Dato: 01.10.2021

Dette er jeg helt imot. Denne hungeren etter kontroll fra myndighetene har tatt overhånd. Influensa er fullstendig normalt, og hjelper med forbedring av immunsystemet. Disse tiltakene som er opp for debatt, påvirker alles liv, og om gjennomføring blir til - er det ikke til det bedre.