Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 422112

Dato: 30.09.2021

Nei. Dette er jeg imot.