Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 279333

Dato: 21.09.2021

Det er ikke nødvendig med overvåking av influensa.!!! Det har vi hatt i all tid. Dette begynner å bli så dumt, at fler og fler tror ikke på dette Narrativet til myndighetene og FHI. Dette vil vi stoppe det er galskap satt i system av makt syke politikere!!! Barn skal ikke ha vaksine!!!! når flere barn har fått bivirkninger og i tillegg dødd av vaksinene. Dette vet alle nu!!! Stopp vaksinering og vaksinepass!!!