Høringssvar fra Evelyn Kjørstad

Dato: 30.09.2021

Vi trenger mindre overvåkning av befolkningen. Det vi helt desperat trenger er overvåkning og transperens hos regjering - storting -departementer.

All forvaltning rett og slett.

Heller ikke mer av hemmelige avtaler med pharma, bigtech o.l
Ingen 100 års hemmelighold!! Ikke engang 60. Nei, nada.

Husk at dere ikke er verdt et skapende grann. Dere skaper ingenting. Og dere er ingenting verdt.
Det vil være naturlig konsekvens å ikke innvilge seg selv høyere og høyere lønninger. Når de som faktisk jobber, eller også har jobbet - blir forsøkt behandlet som forsøksdyr.

Jeg samtykker ikke i noen av overgrepene dere bedriver / forsøker bedrive.
Ei heller deres undergraving av all sunn fornuft og medmennesklighet. Så, Stopp galskapen / grådigheten dere har latt dere bli en del av. Det er på overtid.