Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 589404

Dato: 30.09.2021

Nei! Vi skal ikke ha lover som virker som overvåkningslover. Mvh Kristin Næss