Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 793459

Dato: 01.10.2021

Nei! Dette er jeg sterkt i mot! Det bryter mitt personvern og Grunnloven.