Høringssvar fra Linda

Dato: 07.09.2021

Vi har hatt influensa sesonger hvert år og influensa vaksiner i mange år. Å overvåke influensa på denne måten med at man skal samle inn data med fødselsnummer kan føre til at folk som er syke ikke oppsøker hjelp. Siden dere også skal registrere negativ prøvesvar så lurer jeg på hvordan dette skal gjøres? Fastlegene er jo allerede overbelastet i mange kommuner og det kan gå utover pasientene når hver pasient som oppsøker fastlegen skal testes for influensa. Da tror jeg heller det beste er å bare registrere kjønn og alder hvis pasienten kommer med symptomer som ligner på influensa i et register istedenfor å gjøre det så komplisert at folk vil la være å oppsøke hjelp.