Høringssvar fra Zornitza Demirova

Dato: 07.09.2021

Dette er absolutt IKKE noe folk støtter! Med dette høringssvaret understreker jeg at jeg er i mot all overvåking av det mest vanlege viruset vi har (eller hadde, siden det ser ut til å ikke eksistere nå når covid har tatt over). Influensa-testing på lik linje med covid-testing er ikke aktuell og det strider mot all fornuft!

Nei til overvåking av influensa virus! Nok er nok!