Høringssvar fra Kit Heitmann

Dato: 30.09.2021

Nei til å lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i MSIS