Høringssvar fra Gjertrud Røyland

Dato: 30.09.2021

Jeg mener overvåking av influensa er et altfor inngripende tiltak i befolkningen. Frihetsberøvende og grunnlovsstridige tiltak under C-19 pandemien må ikke fortsette.