Høringssvar fra Ola Nordmann

Dato: 11.09.2021

Nei til mer registrering, kvasivitenskap, og nei til flere lovbrudd.