Høringssvar fra Bjørn Fjukstad

Dato: 08.09.2021

Forslaget vil umuligjøre å oppfylle den forpliktelsen myndighetene har tatt for å holde vaksineprodusenten økonomisk skadesløs for enhver bivirkning eller skade vaksinen volder.