Høringssvar fra Lillian Dahle

Dato: 30.09.2021

Jeg er ikke enig i at tiltakene i Covid Plandemien skal være en "mal" for fremtidig overvåking av influensa.

Flere og flere innser at myndighetene er mer opptatt av å innføre Agenda 2030. Dette handler ikke om befolkningens helse!! Men myndighetenes behov og ønske om kontroll av folket, og skape en ny verdensorden, for de aller rikeste. 😠

Jeg sier NEI!

DERE HAR IKKE MITT SAMTYKKE!