Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 107560

Dato: 06.09.2021

Nå er det nok! Vi har ikke hatt influensa på 2 år da dere kaller alt covid. Dette er et brudd på menneskerettighetene! Et overgrep mot privatpersoners rettigheter til et fritt liv. Når skal myndighetene bli stilt til ansvar for de overgrep de utfører? Nok er nok!