Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 185190

Dato: 10.09.2021

Nei til dette forslaget, ønsker ikke mer overvåking..