Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 690279

Dato: 01.10.2021

Vi ønsker ikke en utvidet mulighet for å påføre borgerne en stor belastning som følge av influensa. Vi må tåle noe sykdom og død. Dette blir fort misbruk av makt, og historien har vist oss at det kan gi særdeles negative langtidseffekter. Stopp forslaget.