Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 639304

Dato: 01.10.2021

Ikke ytterligere behov for overvåkning av privatpersoner på bakgrunn av helt normale sesonginfluensaer. Nå er det behov for normale tider uten overvåkning av befolkningen.