Høringssvar fra Elizabeth Vindenes

Dato: 01.10.2021

Lovendringsforslaget vil gi grunnlag for å registrere influensatilfeller, og legger til rette for smittesporing og andre smittevernstiltak, som vi har blitt kjent med gjennom koronakrisen.

1. Influensa er ingen farlig sykdom, svært få mennesker dør av den. Vi har alltid akseptert at mennesker får influensa. Slik ønsker vi fortsatt å ha det.

2. Det finnes gode behandlingsmåter og forebyggende metoder for influensa. En god livsstil og sunn mat, samt vit C , D og zink kommer man svært langt med (selvom legemiddelindustrien ikke tjener så mye på det). Vi vet alle at vi ikke skal besøke bestemor på sykehuset hvis vi har influensa.

3. Den enkeltes personvern og grunnleggende menneskerettigheter er svært viktige å bevare. Vi har alle rett til å bevege oss fritt, og å være syke uten at det blir registrert og lagret. Det er ikke statens oppgave å følge opp dette.

4. Dette er en snikinnføring av et evigvarende smittevernsdiktatur. Dette vet vi fordi FHI ønsker at koronalovgivningen - som det allerede foreligger lovforslag om å videreføre - skal gjelde for allmennfarlige smittsomme sykdommer. Koronalovgivningen overkjører både grunnloven og andre menneskerettighetene.

5. Vi vet hva et smittevernsdiktatur innebærer. Det innebærer at bestemor og bestefar må dø alene på sykehuset uten de nærmeste rundt seg. At de ikke får behandling som hjelper. At vi ikke får besøke hverandre og være sosiale. At vi må bære selvutslettende munnbind og puste inn vårt eget CO2 og kreftfremkallende kjemikalier i stedetfor oksygen. At vi ikke får reise som vi vil. At vi ikke får beholde jobben vår. At vi blir overvåket med smittesporing og andre stadig mer finurlige metoder. At vi blir injisert med hasteutviklet, eksperimentell behandling - også våre barn.

Jeg sier et ubetinget NEI til dette lovforslag. Jeg anser dessuten lovforslaget som lovstridig, siden det bryter grunnloven, personvernet og menneskerettigheter.