Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 571277

Dato: 30.09.2021

Jeg protesterer på å gi tillatelelse til å føre oversikt over influensatilfeller (positive og negative) av folk. Dette bryter med min integritet og mitt personvern.