Høringssvar fra Anita Kittelsen

Dato: 30.09.2021

Nei.