Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 190178

Dato: 10.09.2021

Det finnes ingen god grunn slik jeg ser det fra medesinskfaglig ståsted for å opprette et slikt register. Det har aldri vært noe behov for det så lenge det ikke er snakk om en pandemi. Ordinær influensa er IKKE å sammenligne med pandemi.