Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 579419

Dato: 30.09.2021

Nei, dette er ikke bra!