Høringssvar fra Morten Bunkholdt

Dato: 01.10.2021

Uaktuelt å ha inngripende tiltak mot noe som ikke er problematisk i utgangspunktet.