Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 573129

Dato: 30.09.2021

Gir ikke tillatelse til dette! Personvern skal gjelde uansett.