Høringssvar fra Tom E Brorson

Dato: 12.09.2021

Denne form for overvåking ønsker vi ikke.