Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 196341

Dato: 11.09.2021

Det ønskes ikke gitt adgang til å lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Dette strider imot personvernet.