Høringssvar fra Unn-Irene Nymoen

Dato: 30.09.2021

Jeg sier NEI til dette da jeg mener dette strider mot personvernet for enkeltindividet og mot Grunnloven, ved å lagre slike data i MSIS.

Vi ha levd med influensa i mange tiår uten at dette har vært nødvendig å bli registrert i noe system.

Forsvarlig beredskap er betimelig for å kunne håndtere fremtidige pandemier også, noe Norge må ha uavhengig av om man har registrering av vanlig influensa i noe eget system.

Takk.