Høringssvar fra Torbjørg Bratland

Dato: 14.09.2021

Jeg sier et klart nei til dette forslaget!! Det strider mot Personvernet.