Høringssvar fra Stian

Dato: 01.10.2021

Jeg samtykker ikke til dette.