Høringssvar fra Henny O.K. Haatuft

Dato: 01.10.2021

Jeg motsetter meg denne endringen.