Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 379267

Dato: 30.09.2021

Jeg sier nei til dette... fordi dette begynner å bli for dumt.. la dette ligge