Høringssvar fra Merete Wold

Dato: 11.09.2021

Nei til dette forslaget!

Dette er etter min forståelse helt unødvendig sløsing med fellesskapets ressurser, for ikke å nevne ett grovt overtramp av den enkeltes personvern!

Sett inn ressurser bland leger og helsepersonell i hvordan enkeltindivider kan ta ansvar for egen helse gjennom kosthold, supplementer og stressfri livsstil. Bidra til å fjerne mva avgift og gi støtte til de som velger på naturlig forebygging innen alternative helsebehandlinger for å få orden på helsa si.

Sett inn ressurser til forsking hvor vi kan bevise at et sterkt immunforsvar beskytter mot ytre utfordringer som virus, stress, underernæring, medikament bivirkninger og forgitninger. Vær genuint opptatt av helse og livskalitet og viljen til å finne årsak til problemene.

Merete Wold