Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 132685

Dato: 07.09.2021

Jeg ønsker ikke at det blir gitt adgang til å lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Dette strider imot personvernet. Nei til mer overvåkning samt lagring av personlig helse som kan brukes til slikt formål. Norge skal ikke være eller bli et overvåkningssamfunn, tankegangen og ønske om dette er så kommunistisk du kan få det