Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 418509

Dato: 30.09.2021

Nei, dette strider mot personvern.