Høringssvar fra May Britt Nordgård

Dato: 21.09.2021

Dette er jeg imot! Dette er mot menneskerettighetene og grunnloven, hold dere til den og respekter folks frihet.