Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 526702

Dato: 30.09.2021

Jeg stemmer nei til forslaget. Dette ser jeg ikke som nødvendig.