Høringssvar fra May Brith

Dato: 01.10.2021

Nei til dette.
bruk midlene til dette for å styrke og forebygge immunforsvaret generelt, men spesielt til de med svakere immunforsvar.

det er en "risiko" at økt overvåking og lagring av data fort kan føre til mer synliggjøring av influensa. Dette vil skape mer frykt. Når man setter inn et tiltak, må man også ha en hensikt og en må sette inn nye tiltak basert på det en finner. Jeg tenker da at overvåking og lagring av persondata utover det vi har nå, kan føre til mer restriksjoner, mer redde folk og flere medisiner isteden for forebyggende tiltak.

om overvåking KUN skal brukes til utvikling av sunne og forebyggende tiltak, kan jeg være med på endring. Tiltak kan f.eks. være å gjøre maten og vannet vårt sunnere, opplysning om hva som bygger et sunt immunforsvar og f.eks bedre trivsel og ernæring i eldreomsorgen osv.