Høringssvar fra Ken Hansson

Dato: 22.09.2021

NEI! Ingen flere koblinger mellom personnummer og "sykdommer" og mennesker! Dette er vel noe datatilsynet også stiller seg ufårstående og skeptisk til. Vi er allerede sårbare i dette digitale samfunn. Vi er frie folk i et demokratisk land og vi MÅ kunne velge slikts selv. Det blir alt for mye overvåking. Dette er et helt desperat forsøk fra regjering på og skulle kontrolere alt og alke med i tilegg de økonomiske kostnader dette medfører i Helsenorge. Nei til rapportering og lagring. Ser dere ikke selv hva som kommer til og skje i snar fremtid om man lagrer mer og mer data avdette slaget? Man er ikke lenger fri, man har ikke lenger frihet til og belge selv. NEI til forslaget