Høringssvar fra Anders Jordåen

Dato: 30.09.2021

NEI til dette forslaget. Opplysninger som blir lagret skal ikke skje uten personers samtykke.