Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 387432

Dato: 30.09.2021

Dette er noe jeg ikke kan gi samtykke til, da det bryter med grunnleggende rettigheter og personvern, og kan attpåtil brukes for å diskriminere på grunn av helsestatus, tro og valg man er helt frie til å ta selv. Dette gir kun større mulighet til å bruke frykt og tvang til å lure inn et mer totalitært samfunn basert på et diktatorisk medisinsk system som ikke har grunnlag i virkeligheten.

Nei, takk!! Min helse er mitt ansvar, mine helseopplysninger er private og skal ikke lagres for å brukes som pressmiddel til å få meg til å godta ting jeg ikke er villig til.