Høringssvar fra Kristina

Dato: 30.09.2021

Nei til lagring av personidentifiserbare opplysninger sammen med positive og negative prøvesvar for influensa i MSIS.

Dette kan lagres i personjournal og meldes fra som annonymisert statistikk til MSIS.
Eller meldes direkte fra laboratoriet som utfører testen, med sted, alder, kjønn.
Det burde holde for overvåkningen av influensa nasjonalt.