Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 159106

Dato: 08.09.2021

Nei, det skal ikke samles inn med personnummer. Vi er frie mennesker og skal ikke behandles som kveg som merkes.